Ηavoс

CONTROLLER
SCORE
159,416

Is this your first search on FORTNITE.OP.GG? There is not enough information to analyze Ηavoс statistics. Now, play the game! More detailed analysis of player is possible.

SOLO
0Matches

There is no solo game yet.

DUOS
64Matches
Win
3
Win Ratio
4.69%
Kill

212

K/M

3%

Top 5

8

Top 12

14

Score

11,646

Score per match

181.97

SQUAD
113Matches
Win
13
Win Ratio
11.50%
Kill

471

K/M

4%

Top 3

25

Top 6

41

Score

27,180

Score per match

240.53

Play Histories
Blitz
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SQUAD
 • 11
 • 2,590
 • 1
 • 9%
 • 53
 • 481.82
 • 3
 • 6
 • 1H 7M
Blitz
SQUAD
 • 11Matches
 • 2,590Score
 • 1H 7MPLAY TIME
 • 1Wins
 • 9%Win Ratio
 • 53Kills
 • 481.82K/M
 • 3TOP 3
 • 6TOP 6
Showdowntournament
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SOLO
 • 10
 • 1,819
 • 0
 • 0%
 • 23
 • 230
 • 1
 • 2
 • 1H 11M
 • DUO
 • 46
 • 11,955
 • 3
 • 7%
 • 61
 • 132.61
 • 7
 • 20
 • 10H 21M
 • SQUAD
 • 8
 • 1,517
 • 0
 • 0%
 • 32
 • 400
 • 0
 • 1
 • 1H
Showdowntournament
SOLO
 • 10Matches
 • 1,819Score
 • 1H 11MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 23Kills
 • 230K/M
 • 1TOP 10
 • 2TOP 25
DUO
 • 46Matches
 • 11,955Score
 • 10H 21MPLAY TIME
 • 3Wins
 • 7%Win Ratio
 • 61Kills
 • 132.61K/M
 • 7TOP 5
 • 20TOP 12
SQUAD
 • 8Matches
 • 1,517Score
 • 1H PLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 32Kills
 • 400K/M
 • 0TOP 3
 • 1TOP 6
Respawn
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • Respawn 24
 • 7
 • 2,092
 • 0
 • 0%
 • 88
 • 1257.14
 • 1H 6M
Respawn
Respawn 24
 • 7Matches
 • 2,092Score
 • 1H 6MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 88Kills
 • 1257.14K/M
Showdownalt
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SOLO
 • 1
 • 605
 • 0
 • 0%
 • 11
 • 1100
 • 1
 • 1
 • 18M
 • DUO
 • 9
 • 2,315
 • 1
 • 11%
 • 44
 • 488.89
 • 2
 • 2
 • 1H 21M
 • SQUAD
 • 37
 • 9,464
 • 3
 • 8%
 • 166
 • 448.65
 • 8
 • 13
 • 5H 53M
Showdownalt
SOLO
 • 1Matches
 • 605Score
 • 18MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 11Kills
 • 1100K/M
 • 1TOP 10
 • 1TOP 25
DUO
 • 9Matches
 • 2,315Score
 • 1H 21MPLAY TIME
 • 1Wins
 • 11%Win Ratio
 • 44Kills
 • 488.89K/M
 • 2TOP 5
 • 2TOP 12
SQUAD
 • 37Matches
 • 9,464Score
 • 5H 53MPLAY TIME
 • 3Wins
 • 8%Win Ratio
 • 166Kills
 • 448.65K/M
 • 8TOP 3
 • 13TOP 6
Solidgold
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SQUAD
 • 34
 • 5,912
 • 2
 • 6%
 • 119
 • 350
 • 3
 • 8
 • 3H 28M
Solidgold
SQUAD
 • 34Matches
 • 5,912Score
 • 3H 28MPLAY TIME
 • 2Wins
 • 6%Win Ratio
 • 119Kills
 • 350K/M
 • 3TOP 3
 • 8TOP 6
Vamp
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • DUO
 • 2
 • 888
 • 1
 • 50%
 • 18
 • 900
 • 1
 • 1
 • 19M
 • SQUAD
 • 7
 • 1,261
 • 0
 • 0%
 • 32
 • 457.14
 • 2
 • 2
 • 47M
Vamp
DUO
 • 2Matches
 • 888Score
 • 19MPLAY TIME
 • 1Wins
 • 50%Win Ratio
 • 18Kills
 • 900K/M
 • 1TOP 5
 • 1TOP 12
SQUAD
 • 7Matches
 • 1,261Score
 • 47MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 32Kills
 • 457.14K/M
 • 2TOP 3
 • 2TOP 6
Wax
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SQUAD
 • 1
 • 278
 • 0
 • 0%
 • 10
 • 1000
 • 0
 • 0
 • 10M
Wax
SQUAD
 • 1Matches
 • 278Score
 • 10MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 10Kills
 • 1000K/M
 • 0TOP 3
 • 0TOP 6
Creative
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • ZebraWallet Random2
 • 2
 • 673
 • 0
 • 0%
 • 6
 • 300
 • 21M
 • PlayOnly
 • 14
 • 4,096
 • 0
 • 0%
 • 175
 • 1250
 • 9H 52M
Creative
ZebraWallet Random2
 • 2Matches
 • 673Score
 • 21MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 6Kills
 • 300K/M
PlayOnly
 • 14Matches
 • 4,096Score
 • 9H 52MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 175Kills
 • 1250K/M
playgroundv2
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • 272
 • 74,870
 • 0
 • 0%
 • 1,761
 • 647.43
 • 299H 3M
playgroundv2
 • 272Matches
 • 74,870Score
 • 299H 3MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 1,761Kills
 • 647.43K/M
Dadbro
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SQUAD
 • 1
 • 255
 • 0
 • 0%
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 34M
Dadbro
SQUAD
 • 1Matches
 • 255Score
 • 34MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 0Kills
 • -K/M
 • 0TOP 3
 • 0TOP 6