αrtsy

CONTROLLER
SCORE
53,392

Is this your first search on FORTNITE.OP.GG? There is not enough information to analyze αrtsy statistics. Now, play the game! More detailed analysis of player is possible.

SOLO
0Matches

There is no solo game yet.

DUOS
0Matches

There is no duos game yet.

SQUAD
0Matches

There is no squad game yet.

Play Histories
Rumble
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • 1
 • 304
 • 0
 • 0%
 • 10
 • 1000
 • 5M
Rumble
 • 1Matches
 • 304Score
 • 5MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 10Kills
 • 1000K/M
Showdowntournament
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SOLO
 • 5
 • 772
 • 0
 • 0%
 • 4
 • 80
 • 1
 • 2
 • 39M
Showdowntournament
SOLO
 • 5Matches
 • 772Score
 • 39MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 4Kills
 • 80K/M
 • 1TOP 10
 • 2TOP 25
Creative
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • PlayOnly
 • 48
 • 13,730
 • 0
 • 0%
 • 172
 • 358.33
 • 109H 11M
Creative
PlayOnly
 • 48Matches
 • 13,730Score
 • 109H 11MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 172Kills
 • 358.33K/M
Showdownalt
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SOLO
 • 198
 • 34,553
 • 4
 • 2%
 • 270
 • 136.36
 • 15
 • 43
 • 26H 32M
Showdownalt
SOLO
 • 198Matches
 • 34,553Score
 • 26H 32MPLAY TIME
 • 4Wins
 • 2%Win Ratio
 • 270Kills
 • 136.36K/M
 • 15TOP 10
 • 43TOP 25
playgroundv2
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • 23
 • 4,033
 • 0
 • 0%
 • 1
 • 4.35
 • 5H 1M
playgroundv2
 • 23Matches
 • 4,033Score
 • 5H 1MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 1Kills
 • 4.35K/M