αrtsy

CONTROLLER
SCORE
16,693

Is this your first search on FORTNITE.OP.GG? There is not enough information to analyze αrtsy statistics. Now, play the game! More detailed analysis of player is possible.

SOLO
0Matches

There is no solo game yet.

DUOS
0Matches

There is no duos game yet.

SQUAD
0Matches

There is no squad game yet.

Play Histories
Showdowntournament
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SOLO
 • 1
 • 254
 • 0
 • 0%
 • 2
 • 200
 • 0
 • 1
 • 11M
Showdowntournament
SOLO
 • 1Matches
 • 254Score
 • 11MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 2Kills
 • 200K/M
 • 0TOP 10
 • 1TOP 25
Snipers
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • DUO
 • 4
 • 525
 • 0
 • 0%
 • 9
 • 225
 • 0
 • 1
 • 20M
Snipers
DUO
 • 4Matches
 • 525Score
 • 20MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 9Kills
 • 225K/M
 • 0TOP 5
 • 1TOP 12
Intro
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • Apollo NewPlayer
 • 1
 • 241
 • 0
 • 0%
 • 1
 • 100
 • 12M
Intro
Apollo NewPlayer
 • 1Matches
 • 241Score
 • 12MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 1Kills
 • 100K/M
Low
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • DUO
 • 1
 • 95
 • 0
 • 0%
 • 1
 • 100
 • 0
 • 0
 • 2M
Low
DUO
 • 1Matches
 • 95Score
 • 2MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 1Kills
 • 100K/M
 • 0TOP 5
 • 0TOP 12
Showdownalt
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SOLO
 • 61
 • 14,170
 • 4
 • 7%
 • 148
 • 242.62
 • 12
 • 23
 • 9H 6M
Showdownalt
SOLO
 • 61Matches
 • 14,170Score
 • 9H 6MPLAY TIME
 • 4Wins
 • 7%Win Ratio
 • 148Kills
 • 242.62K/M
 • 12TOP 10
 • 23TOP 25
playgroundv2
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • PLAY TIME
 • 6
 • 1,124
 • 0
 • 0%
 • 0
 • 0
 • 1H 34M
playgroundv2
 • 6Matches
 • 1,124Score
 • 1H 34MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 0Kills
 • -K/M
Solidgold
 • MODE
 • Matches
 • Score
 • Wins
 • Win Ratio
 • Kills
 • K/M
 • Tier 2
 • Tier 3
 • PLAY TIME
 • SQUAD
 • 2
 • 284
 • 0
 • 0%
 • 6
 • 300
 • 0
 • 0
 • 11M
Solidgold
SQUAD
 • 2Matches
 • 284Score
 • 11MPLAY TIME
 • 0Wins
 • 0%Win Ratio
 • 6Kills
 • 300K/M
 • 0TOP 3
 • 0TOP 6